I-55 in Missouri traveling Northbound
EXIT 19
MO-84; Hayti; Caruthersville
Hayti, MO
EXIT 40
Marston; St Jude Rd
Portageville, MO
EXIT 67
US 62; Sikeston; Bertrand
Sikeston, MO
EXIT 95
MO-74 E; Cape Girardeau; Illinois Route 146
Cape Girardeau, MO
EXIT 96
Gordonville
Cape Girardeau, MO
EXIT 99
MO-34; US-61; Cape Girardeau
Cape Girardeau, MO
EXIT 105
US-61 N
Jackson, MO
EXIT 129
MO-51; Perryville
Perryville, MO
EXIT 175
Missouri A; Hillsboro; Festus
Festus, MO
EXIT 190
Richardson Rd
Arnold, MO
EXIT 191
MO-141; Arnold
Arnold, MO
EXIT 193
Meramec Bottom Rd
St Louis, MO
EXIT 195
Butler Hill Rd
St Louis, MO
EXIT 197
US-61 N; US-67 N; US-50 W
St Louis, MO