Exit 43onI-380 Eastbound
Left 0.47 mi
Lodging white 28@2x
Urbana Inn & Suites
5369 Hutton Dr, Urbana, IA 52345