Exit 269onI-10 Eastbound
Left 0.15 mi
Lodging white 28@2x
Travel Inn
6161 E Benson Hwy, Tucson, AZ 85756