Exit 1EonI-794 Westbound
Left 0.83 mi
Lodging white 28@2x
The Iron Horse Hotel
500 W Florida St, Milwaukee, WI 53204