Exit 36onI-70 Eastbound
Left 0.06 mi
Lodging white 28@2x
Tahoe Motel
106 Johnson St, Pocahontas, IL 62275