Exit 9onI-894 Eastbound
Right 0.09 mi
Lodging white 28@2x
Suburban Motel
4600 S 27th St, Milwaukee, WI 53221