Exit 17NonI-87 Northbound
Right 2.16 mi
Lodging white 28@2x
Sara Glen Motel
1518 Rte 9, Fort Edward, NY 12828