Romana Inn and Suites
6885 SW Freeway, Houston, TX 77074