Exit 66onI-40 Westbound
0.43 mi
Lodging white 28@2x
Relax Inn
6030 W I 40, Amarillo, TX 79106