Exit 17NonI-87 Northbound
Right 1.36 mi
Lodging white 28@2x
Landmark Motor Inn
1418 Rte 9, Fort Edward, NY 12828