Exit 1onI-94 Westbound
Right 1.45 mi
Lodging white 28@2x
Lake Country Inn
18 W Merchant St, New Buffalo, MI 49117