Exit 5onI-696 Eastbound
0.89 mi
Holiday Inn
33103 Hamilton Ct, Farmington Hills, MI 48334