Exit 134onI-35 Southbound
0.32 mi
Lodging white 28@2x
Executive Inn
7412 N Bryant Ave, Oklahoma City, OK 73121