Exit 96onI-40 Westbound
Left 0.14 mi
Lodging white 28@2x
Executive Inn
9680 I 40, Panhandle, TX 79068