Exit 261onI-10 Eastbound
0.15 mi
Lodging white 28@2x
Economy Inn
220 E. Benson Hwy, Tucson, AZ 85713