Exit 3onI-95 Northbound
0.97 mi
Lodging white 28@2x
Coachman Inn Kittery
380 U.S. Route 1, Kittery, ME 03904