Exit 121BonI-35 Northbound
Left 0.49 mi
Lodging white 28@2x
Chieftain Motel
8100 S Shields Blvd, Oklahoma City, OK 73149