Exit 40onI-80 Westbound
Left 0.84 mi
Lodging white 28@2x
Capri Motel
110 E Pershing St, Avoca, IA 51521