Exit 304onI-10 Eastbound
Right 0.57 mi
Lodging white 28@2x
C G Motel
757 W 4th St, Benson, AZ 85602