Exit 68AonI-40 Westbound
Left 0.26 mi
Lodging white 28@2x
Atrea Inn Amarillo
2035 Paramount Boulevard, Amarillo, TX 79109