Exit 240onI-10 Eastbound
Right 0.24 mi
Lodging white 28@2x
Tucson Phoenix Express
Rillito, AZ 85654
Amenities
Resorts