Exit 259onI-10 Eastbound
Right 0.13 mi
Lodging white 28@2x
The Tuxon Hotel
960 S Fwy, Tucson, AZ 85745