Exit 65onI-40 Westbound
Left 0.16 mi
Lodging white 28@2x
The Amarillo Inn
6901 I-40 W, Amarillo, TX 79106