Exit 261onI-10 Eastbound
0.23 mi
Lodging white 28@2x
Lazy 8 Motel
314 E Benson Hwy, Tucson, AZ 85713